Prepustite probleme nama Agencija Vidra Negotin
Home O nama Klijenti Info Oglasi Kontakt
 
  .......................................

Pravni i poreski konsalting

- posredovanje kod izrade svih vrsta Ugovora o kupoprodaji ( robe, usluga, osnovnih srestava, itd), Ugovora o zakupu, korišćenju itd

- izrada naloga za naplatu na osnovu verodostojne isprave

- prisustvo kod kancelarijskih i terenskih kontrola finnansijske policije

- prisustvo kontrole tržišne, sanitarne ekološke inspekcije

- zastupanje u toku kontrola poreskih i inspekcijskih organa
.Linkovi Credy Banka Narodna Banka Srbije Agencija za privredne registre Poreska uprava Racunovodstvena praksa Privredni savetnik Biznisoft Savez Racunovodja i Revizora Srbije Narodna Banka Srbije Agencija za privredne registre Poreska uprava Credy Banka Credy Banka Narodna Banka Srbije Agencija za privredne registre Poreska uprava Credy Banka

Google
Narodna Banka Srbije Agencija za privredne registre Poreska uprava Credy Banka