Prepustite probleme nama Agencija Vidra Negotin
Home O nama Klijenti Info Oglasi Kontakt
  .......................................

Promene statusnih elemenata

U toku rada, a prema odluci osnivača ili direktora, moguće je promeniti sve elemenate preduzeća (sedište, direktor, zastupnici, kapital...)
za šta je potrebno uraditi odredjeni broj radnji,
kako bi te promene bile validne, a u skladu sa Zakonom.


Linkovi
Google
Credy Banka Narodna Banka Srbije Agencija za privredne registre Poreska uprava Racunovodstvena praksa Privredni savetnik Biznisoft Savez Racunovodja i Revizora Srbije Narodna Banka Srbije Agencija za privredne registre Poreska uprava Credy Banka Credy Banka Narodna Banka Srbije Agencija za privredne registre Poreska uprava Credy Banka
Narodna Banka Srbije Agencija za privredne registre Poreska uprava Credy Banka