Prepustite probleme nama Agencija Vidra Negotin
Home O nama Klijenti Info Oglasi Kontakt
Poslovno računovodstvo
U principu Agencvija VIDRA poslovne knjige vodi po sistemu dvojnog knjigovodsva, jer na taj način moguće je klijentima obezbediti sve podatke neophodne za njihovo poslovanje.

Maloprodaja
- evidencija i knjiženje ulaznih računa
- izrada kalkulacije maloprodaje
- nivelacija
- popis robe
- trgovačka knjiga
- ostale evidencije

Velikoprodaja
- evidencija i knjiženje ulaznih računa
- izrada kalkulacije velikoprodaje
- fakturisanje kupcima
- vodjenje knjige KEPU
- popis robe
- povezanost sa maloprodajom i drugo kretanje robe
- ostale evidencije


Proizvodnja
- izrada radnih naloga
- izdatnica repromaterijala
- prijemnica gotovih proizvoda
- izrada receptura
- evidencije o stanju zaliha repromaterijala i gotovih proizvoda i ostale evidencije


Uvoz/izvoz
- evidencija i knjiženje

Platni promet
- pomoćne evidencije i knjiženje izvoda
- blagajna
- nalog isplatite
- nalog uplatiti
- priznanice

Osnovna sredstva
- vodjenje analitike osnovnih sredstava
- amortizacija, otpis, nove nabavke itd
- ostala praćenja i knjiženja

Troškovi i usluge
- fakture i druga dokumenta koja se direktno vezuju za troškove

Obračun zarada zaposlenih
- automatsko generisanje svih opj i od obrazaca, platnih lista, i virmanskih naloga
- vodjenje matične knjige radnika
- prijave i odjave radnika
-upis radnog staža u radne knjižice

Obračun PDV
- knjiga ulaznih računa
- knjiga izlaznih računa
- pdv prijave


 
Linkovi
Google
Credy Banka Narodna Banka Srbije Agencija za privredne registre Poreska uprava Racunovodstvena praksa Privredni savetnik Biznisoft Savez Racunovodja i Revizora Srbije Narodna Banka Srbije Agencija za privredne registre Poreska uprava Credy Banka Credy Banka Narodna Banka Srbije Agencija za privredne registre Poreska uprava Credy Banka
Narodna Banka Srbije Agencija za privredne registre Poreska uprava Credy Banka